Dzisiaj7 października, 2022

MySQL – wprowadzenie

MySQL to najpopularniejszy system zarządzania bazą danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat, zajrzyj tutaj.

Ogólny schemat budowy bazy danych

W bazie danych dane umieszczamy w tabelach, gdzie pojedynczy element w tabeli nazywamy rekordem. Rekord przechowuje wartości dla danego pola (pola deklarujemy przy tworzeniu tabeli, składa się z nazwy i typu danych jaki może ona zawierać). Przykład tworzenia prostej tabeli „Newsletter” znajdziesz poniżej. Oczywiście możesz nie zrozumieć części kodu, ale później stanie się on dla ciebie jasny.

create table Newsletter (
    ID int primary key auto_increment,
    imie varchar(16) not null,
    nazwisko varchar(32) not null,
    email varchar(255) not null unique,
    zapisany_od datetime not null
);

Teraz przejdę do omówienia instalacji MySQL na poszczególnych systemach.

Instalacja na MacOS & Linux

Skorzystamy tutaj z narzędzia Homebrew. Jeśli nie masz zainstalowanego tego narzędzia, możesz je pobrać i zainstalować zgodnie z opisem instrukcji, który znajdziesz na poniższych stronach:

Instalacja na macOS

Instalacja na Linux

Gdy posiadamy owe narzędzie, wystarczy wyszukać pakiet MySQL:

A następnie zainstalować poleceniem brew install mysql (instalacja może trochę potrwać).

Po zainstalowaniu uruchamiamy mysql używając mysql.service start (przynajmniej na Linux’ie). Kiedy usługa jest włączona, możemy się do niej zalogować poleceniem mysql -uroot -p. Domyślnie konto root’a jest bez hasła, więc przy wpisywaniu hasła klikamy po prostu enter.

Jak widać wszystko działa poprawnie 🙂

Instalacja na Windows

Możemy pobrać i zainstalować odpowiednią wersję z oficjalnej strony (link poniżej)

Pobierz instalator dla Windows

lub zainstalować poprzez chocolatey wpisując choco install mysql

Proces instalacyjny:

Akceptujemy i klikamy Next.
Domyślna opcja to Developer Default – dla nas to wystarczy. Klikamy Next.
Klikamy Next. W „Product Configuration” też Next.
Klikamy Next.
Klikamy Next.
Klikamy Next.

Żeby przejść do dalszej części wymagane będzie utworzenie hasła dla użytkownika root.


Wprowadzamy stworzone przez nas hasło, przepisujemy je drugi raz i klikamy Next. Odznaczamy opcję „Start the MySQL Server at System Startup” – nie chcę niepotrzebnie tracić pamięci RAM, kiedy będę chciał skorzystać z MySQL, po prostu uruchomię serwer z linii komend. Windows Service Name to nazwa której używając będziemy mogli włączyć/wyłączyć usługę MySQL za pomocą linii komend lub znaleźć w usługach i tam odpowiednio kliknąć wybraną opcję.

Przechodzimy dalej, na samym końcu klikamy Execute, a po zakończonym procesie Finish. Dalej powinny się pojawić dwa okna, domyślnie klikamy Next, w okienku z logowaniem podajemy hasło do root’a. Po zakończeniu wszystkiego, uruchamiamy aplikację MySQL Command Line Client:

Po wpisaniu hasła widać, że wszystko działa poprawnie 🙂

Na systemie Windows usługę MySQL domyślnie wyłączamy poleceniem net stop mysql80. Natomiast włączamy poleceniem net start mysql80.

mysql80 – to domyślna nazwa usługi, która jest wybrana przy instalacji. Gdybyśmy podczas instalacji wpisali inną wartość, to dokładnie ją wpisujemy w konsoli.

Udostępnij artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments