Dzisiaj5 grudnia, 2022

Zmienne

Zmienne to konstrukcje programistyczne pozwalające na przechowywanie danych. Każda zmienna posiada nazwę, dzięki której możesz się do niej odwołać w kodzie skryptu. Posiada ona dodatkowo typ, jednak w PHP jest on przypisywany automatycznie. Nazwy zmiennych mogą być dowolne, z tym że:

 • nazwa musi się zaczynać od litery lub znaku podkreślenia
 • może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia

Przed nazwą każdej zmiennej wymagany jest znak dolara $. Przykład zmiennej:

$nazwa_zmiennej

W PHP rozróżniana jest wielkość liter, więc nazwy typu $zmienna oraz $Zmienna to nie to samo.

Rodzaje zmiennych

Występują 3 typy zmiennych:

 • skalarne
 • złożone
 • specjalne

Typy skalarne

Typy skalarne to typy proste. Dzielimy je na następujące rodzaje:

 • boolean (to typ logiczny, przyjmuje jedną z dwóch wartości: prawda lub fałsz)
 • integer (typ liczbowy całkowity)
 • float (typ zmiennoprzecinkowy)
 • string (łańcuch znaków)

Typy złożone

To typy które z reguły są do przechowywania więcej niż jednej wartości:

 • typ array (tablica)
 • typ object (obiekt)

Typy specjalne

 • typ resource
 • typ null

Przypisywanie wartości do zmiennych

Poniższy przykład pokazuje przypisanie wartości liczbowej do zmiennej:

$zmienna = 5;

Wartość 5 została przypisana do zmiennej $zmienna. Ponieważ 5 jest liczbą całkowitą, typ zmiennej to typ int. Możemy to sprawdzić korzystając z funkcji var_dump.

<?php

$zmienna = 5;
var_dump($zmienna);

Zobaczymy wynik int(5).

Wyświetlanie zmiennych

Jak wyświetlić zmienne? Służy do tego konstrukcja języka PHP o nazwie echo.

<?php

$imie = "Ilona";

echo "Witaj, $imie";

Wynikiem będzie „Witaj, Ilona”. Wyświetlanie zmiennych nie zadziała, gdybyśmy zastąpili cudzysłów na apostrof. Poniższy kod:

<?php

$imie = "Ilona";

echo 'Witaj, $imie';

Zwróci nam „Witaj, $imie”. To zauważalna różnica pomiędzy umieszczaniem zmiennych między znakami cudzysłowu a apostrofu. Zmienną znajdującą się między cudzysłowami możemy także zapisać między nawiasami klamrowymi np. {$imie}. Zwiększa nam to przede wszystkim czytelność kodu.

! Zawartość zmiennych nie wyświetli się gdy będą znajdować się między znacznikami apostrofu

Konkatenacja

Aby wyświetlić dwie różne zmienne, równie dobrze moglibyśmy umieścić je między cudzysłowami, jednak w przypadku, gdy chcemy wyświetlić tylko zawartość zmiennych, powinniśmy użyć konkatenacji. Ostatni fragment kodu, który znajduje się powyżej równie dobrze możemy zapisać w postaci:

<?php

$napis = "Witaj";
$imie = "Ilona";

echo $napis . ", " . $imie;

Znakiem konkatenacji jest symbol kropki. Poniżej kilka przykładów wyświetlania zmiennych:

<?php

$napis = "Witaj";
$imie = "Ilona";

echo "{$napis}, {$imie}";
echo "$napis, $imie";
echo "$napis, " . $imie;
echo $napis . ", " . $imie;

Jak myślisz, która z powyższych instrukcji wygląda najlepiej?

Udostępnij artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments